Η αναπαραγωγή στη σύγχρονη Δυτική Ιατρική
Ημερομηνία έναρξης 09/11/2018
Χρόνος 9 & 10 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σπάρτη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Πληροφορίες 2106074240, md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr


Χρόνος: 9 – 10 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σπάρτη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ