Ενημερωτική εκδήλωση κοινού για την ημικρανία

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 7 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής: Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία & Κεφαλαλγία Ελλάδος
Πληροφορίες: Alpha Public Relations & Integrated Marketing Α.Ε. Health Communications Agency Πυθέου 55 & Ηλία Ηλιού Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 210 3645 629 | F: 210 364 4441 E-mail: m.babali@apr.com.gr | web: www.apr.com.gr