Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιμελητών Β’ – Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Ακτινοδιαγνωστική

Θέσεις εργασίας