Π.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιμελητών Β’ – Αιματολογία/Ιατρ.Βιοπαθολογία/Παθολογία, Παθολογική Ογκολογία

Θέσεις εργασίας