Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 24/09/2018
Χρόνος 24 Σεπτεμβρίου 2018 – 24 Ιουνίου 2019
Τόπος Γραφεία ΕΝΧΕ, Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Πληροφορίες Web: http://enxe.gr/ – Τηλ: 210 7255459 / Email: hnss1966@gmail.com


Χρόνος: 24 Σεπτεμβρίου 2018 – 24 Ιουνίου 2019
Τόπος: Γραφεία ΕΝΧΕ, Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Πληροφορίες: Web: http://enxe.gr/ – Τηλ: 210 7255459 / Email: hnss1966@gmail.com