5ο Workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και βάσης κρανίου με Live Surgery

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 26/01/2019
Χρόνος 1 ΜΕΡΑ
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πληροφορίες Στοιχεία 5ου Workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και βάση κρανίου με live Surgery Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 08:00 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 Ιανουαρίου 2019 Διοργάνωση: Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr


Χρόνος: 26 Ιανουαρίου 2019
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος, Μητέρα 
Διοργανωτής: Γεωργαλάς Χρήστος 
Πληροφορίες: Στοιχεία 5ου Workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και βάση κρανίου με live Surgery Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 08:00 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 Ιανουαρίου 2019 Διοργάνωση: Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr