6η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας «Παιδιατρική Ακτινολογία κατά Συστήματα III»,

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 09/02/2019
Χρόνος 1 ΜΕΡΑ
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πληροφορίες Στοιχεία 6ης Ημερίδας Παιδοακτινολογίας “Παιδιατρική Ακτινολογία κατά Συστήματα III” Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 08:30 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 Φεβρουαρίου 2019 Διοργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr


Χρόνος: 9 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”, ΜΗΤΕΡΑ 
Διοργανωτής: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πληροφορίες: Στοιχεία 6ης Ημερίδας Παιδοακτινολογίας “Παιδιατρική Ακτινολογία κατά Συστήματα III” Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 08:30 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 Φεβρουαρίου 2019 Διοργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr