21η Επιστημονική συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Ημερομηνία έναρξης 18/01/2019
Χρόνος 2 ημέρες
Τόπος Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πληροφορίες http://www.conferre.gr/event-detail.aspx?event=437


Χρόνος: 18 – 19 Ιανουαρίου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πληροφορίες: http://www.conferre.gr/event-detail.aspx?event=437

ΠΡΟΣΦΑΤΑ