Κακοήθη νεοπλάσματα πεπτικού. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία
Ημερομηνία έναρξης 15/03/2019
Χρόνος 15-16 Μαρτίου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορίες gk | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 15 – 16 Μαρτίου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορίες: gk | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...