5ο Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών


Χρόνος: 2018-2019
Τόπος: Διστόμου 5-7, Κτίριο Ε’, Μαρούσι, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διοργανωτής: Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Πληροφορίες: 2106862766

ΠΡΟΣΦΑΤΑ