Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης 2018-2019- Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 2018-2019
Τόπος: Διστόμου 5-7, Κτίριο Ε’, Μαρούσι, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διοργανωτής: Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Πληροφορίες: 2106862766