6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ημέρες Νευρολογίας & Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 01/03/2019
Χρόνος 1-2 Μαρτίου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα
Διοργανωτής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 1 – 2 Μαρτίου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα
Διοργανωτής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr