Θεραπευτικός αλγόριθμος νεοπλασματικών νοσημάτων

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 03/05/2019
Χρόνος 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Chandris, Χίος
Διοργανωτής Ιατρικός Σύλλογος Χίου
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Chandris, Χίος
Διοργανωτής: Ιατρικός Σύλλογος Χίου
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr