Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών (ΑΕΜΗ), Ιανουάριος 2019

Ευρωπαϊκά - Διεθνή