Επιβιούντες ή επιβιώσαντες; Είναι δυνατή η ίαση; Γυναίκα και καρκίνος: Νέα στάση ζωής;
Ημερομηνία έναρξης 05/04/2019
Χρόνος 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 5 – 6 Απριλίου 2019 
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr