Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα για τις γνώσεις και τη στάση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σχετικά με τα αντιβιοτικά και την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Επικαιρότητα

Για να συμμετέχετε στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στο παρακάτω link:

https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=96KJ4n41H