ΟΓΚΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ – Εξελίξεις & Προοπτικές

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 9 – 10 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Ογκολογική & Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πληροφορίες: http://www.conferre.gr/event-detail.aspx?event=435#