38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 02/05/2019
Χρόνος 02-04/05/2019
Τόπος Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace
Διοργανωτής Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 2 – 4 Μαϊου 2019
Τόπος: Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace
Διοργανωτής: Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr