25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος
Ημερομηνία έναρξης 10/05/2019
Χρόνος 10-12/05/2019
Τόπος Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής Επιστη΅ονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 10 – 12 Μαϊου 2019
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής: Επιστη΅ονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ