2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 03/05/2019
Χρόνος 03-05/05/2019
Τόπος Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 3 – 5 Μαϊου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr