30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας
Ημερομηνία έναρξης 16/05/2019
Χρόνος 16-19/05/2019
Τόπος Ξενοδοχείο Athos Palace, Χαλκιδική
Διοργανωτής Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 16 – 19 Μαΐου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Athos Palace, Χαλκιδική
Διοργανωτής: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...