5ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 17/05/2019
Χρόνος 17-18 Μαΐου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη
Διοργανωτής Ιατρική Εταιρεία Θράκης & Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.
Πληροφορίες www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 17-18 Μαΐου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη
Διοργανωτής: Ιατρική Εταιρεία Θράκης & Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.
Πληροφορίες: www.gloabalevents.gr, info@globalevents.gr