Επιστημονική Ημερίδα “ΤΡΑΥΜΑ στον πόλεμο και στην ειρήνη”


Χρόνος: 16 Μαρτίου 2019
Τόπος: “Αμφιθέατρο Υποστρατήγου Μιχαήλ Γκιάλα”, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: AIDA, Vasilissis Olgas 148, 54645, Thessaloniki, Greece T. (+30)2312201544 E. info@aida.com.gr, www.aida.com.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ