Πολυθεματική Ημερίδα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 15/03/2019
Χρόνος 15 Μαρτίου 2019
Τόπος Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Διοργανωτής Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Πληροφορίες MD CONGRESS, 210 6074200, www.mdcongress.gr


Χρόνος: 15 Μαρτίου 2019
Τόπος: Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Διοργανωτής: Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Πληροφορίες: MD CONGRESS, 210 6074200, www.mdcongress.gr