Ημερίδα Καρδιοτοκογραφίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 16/03/2019
Χρόνος 16 Μαρτίου 2019
Τόπος Galaxy Hotel, Καβάλα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Εμβρρυομητρικής Ιατρικής
Πληροφορίες MD CONGRESS, 210 6074200, www.mdcongress.gr


Χρόνος: 16 Μαρτίου 2019
Τόπος: Galaxy Hotel, Καβάλα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Εμβρρυομητρικής Ιατρικής
Πληροφορίες: MD CONGRESS, 210 6074200, www.mdcongress.gr