1ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολουθησης του Εμβρύου

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 01/06/2019
Χρόνος 1 & 2 Ιουνίου 2019
Τόπος «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Αθήνα
Διοργανωτής Sweden Royal College σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Πληροφορίες www.mdcongress.gr

Χρόνος: 1 & 2 Ιουνίου 2019

Τόπος: «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Αθήνα

Διοργανωτής: Sweden Royal College σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Πληροφορίες: www.mdcongress.gr