Ηmερίδα “Νεότερες εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία”
Ημερομηνία έναρξης 14/06/2019
Χρόνος 1 ΜΕΡΑ
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Τμήμα Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες Στοιχεία Ημερίδας: «Νεότερες Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία» Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 08:30 Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 Διοργάνωση: Τμήμα Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr


Χρόνος: 16 Ιουνίου 2019
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής: Τμήμα Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες: Στοιχεία Ημερίδας: «Νεότερες Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία» Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 08:30 Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 Διοργάνωση: Τμήμα Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ