4ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΑΜ: «Παρόν και Μέλλον στην Απεικόνιση του Μαστού»
Ημερομηνία έναρξης 03/05/2019
Χρόνος 3-4 Μαΐου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού
Πληροφορίες ETS EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS – 210 9880032 – m.michali@events.gr


Χρόνος: 3 – 4 Μαΐου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Caravel
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού
Πληροφορίες: ETS EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS – 210 9880032 – m.michali@events.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...