1η ημερίδα γυναικείας αναπαραγωγικής χειρουργικής
Ημερομηνία έναρξης 08/05/2019
Χρόνος 8 Μαΐου 2019
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Γυναικείας Αναπαραγωγής, ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες www.hygeia.gr

Χρόνος: 8 Μαΐου 2019

Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ

Διοργανωτής: Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Γυναικείας Αναπαραγωγής, ΥΓΕΙΑ

Πληροφορίες: www.hygeia.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...