Επιστολή Π.Ι.Σ. ΑΠ 943: παράβολα ΚΥΑ-διασύνδεση Ι.Σ. με Π.Ι.Σ. – εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας

ΠΙΣ προς Συλλόγους