Επιστολή Π.Ι.Σ. ΑΠ943: παράβολα ΚΥΑ-διασύνδεση Ι.Σ. με Π.Ι.Σ.-εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας

Επικαιρότητα