Ενημέρωση σχετικά με την εξεταστική Απριλίου 2019

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από σχετική ενημέρωση που είχαμε από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΑΠ ΠΙΣ 869/26.3.2019), σχετικά με την εξεταστική περίοδο του Απριλίου 2019, οι ιατροί που θα έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους στην ειδικότητα επιλογής τους μέχρι και 31/3/2019 διακαιούνται συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Απριλίου.

Θα υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι και 29/3/2019 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου) στις οικείες περιφερειακές ενότητες. Στην 1η Απριλίου θα υποβάλλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όσοι ιατροί ολοκληρώνουν κατά τις ημερομηνίες 28, 29/3/2019 και δεν είναι δυνατή η άμεση σύνταξη του πιστοποιητικού ευδόκιμης άσκησης από το Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετούν.

Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που ολοκληρώνουν την άσκησή τους στις 30-31/3/2019.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...