Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Ο Π.Ι.Σ. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργού Υγείας να αποσύρει τη διάταξη περί βαθμολόγησης των τίτλων ειδικότητας.

Δελτία Τύπου