4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 20/05/2019
Χρόνος 20 – 24 Μαΐου 2019
Τόπος 7ος όροφος Κλινικής ΡΕΑ
Διοργανωτής ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες www.reamaternity.gr


Χρόνος: 20 – 24 Μαΐου 2019
Τόπος: 7ος όροφος Κλινικής ΡΕΑ
Διοργανωτής: ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες: www.reamaternity.gr