4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού
Ημερομηνία έναρξης 20/05/2019
Χρόνος 20 – 24 Μαΐου 2019
Τόπος 7ος όροφος Κλινικής ΡΕΑ
Διοργανωτής ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες www.reamaternity.gr


Χρόνος: 20 – 24 Μαΐου 2019
Τόπος: 7ος όροφος Κλινικής ΡΕΑ
Διοργανωτής: ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες: www.reamaternity.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...