Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ογκολογίας στη Βόρεια Ελλάδα: CA Μαστού, Πνεύμονα, Ουρολογικού

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 06/06/2019
Χρόνος 6 Ιουνίου, 19 Σεπτεμβρίου & 31 Οκτωβρίου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr

Χρόνος: 6 Ιουνίου, 19 Σεπτεμβρίου & 31 Οκτωβρίου 2019

Τόπος: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr