Μετρολογία για την κλινική εφαρμογή της δοσιμετρίας στη μοριακή ακτινοθεραπεία
Ημερομηνία έναρξης 10/05/2019
Χρόνος 1 ημέρα
Τόπος Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”, Αλ. Παπαναστασίου 2, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής & Τμήμα Ιατρικής Φυσικής
Πληροφορίες Μαρία Κοτζασαρλίδου

Χρόνος: 1 ημέρα

Τόπος: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”, Αλ. Παπαναστασίου 2, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής & Τμήμα Ιατρικής Φυσικής

Πληροφορίες: Μαρία Κοτζασαρλίδου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ