2ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική Κοιλών του κοινιακού τοιχώματος”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 17 – 18 Μαΐου 2019 
Τόπος: Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
Πληροφορίες: ERA LTD, 210 .3634944, email: info@era.gr, www.herniacourse2019.gr