Θερινό Σχολείο Γηριατρικής και Μεταβολισμού των Οστών
Ημερομηνία έναρξης 19/06/2019
Χρόνος 19-23/06/2019
Τόπος Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα
Διοργανωτής Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 19 – 23 Ιουνίου 2019
Τόπος: Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα
Διοργανωτής: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ