Εαρινή Επιστημονική Εκδήλωση 2019: Αυτοάνοσα, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 28/06/2019
Χρόνος 28-30/06/2019
Τόπος Porto Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 28 – 30 Ιουνίου 2019
Τόπος: Porto Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr