1ο Νοσοκομειακό Συνέδριο Ιπποκρατείου

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 21/06/2019
Χρόνος 21 & 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Τόπος Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Διοργανωτής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Πληροφορίες www.ippokrateiothess-congress.gr

Χρόνος: 21 & 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Τόπος: Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διοργανωτής: ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Πληροφορίες: www.ippokrateiothess-congress.gr