Τροποποίηση προγράμματος ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την ΑΘΗΝΑ περιόδου Απριλίου 2019

Γενικά