21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας
Ημερομηνία έναρξης 29/05/2019
Χρόνος 29/05/2019 – 1/6/2019
Τόπος ΔΕΛΦΟΙ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες www.21psn.gr


Χρόνος: 29 Μαϊου – 1 Ιουνίου 2019
Τόπος: ΔΕΛΦΟΙ
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες: www.21psn.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ