Πανελλήνιο Συνέδριο “ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2019: Παρελθόν, παρόν και μέλλον”


Χρόνος: 5 – 8 Σεπτεμβρίου 2019
Τόπος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής: ΕΜΕΔΑΑΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΦΡΟΔΙΟΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
Πληροφορίες: FREE SPIRIT // τηλ. 210-6048260, e-mail: LParissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...