Ημερίδα Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική για την Αποκατάσταση Κηλών

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 05/07/2019
Χρόνος 5 Ιουλίου 2019
Τόπος Αμφιθέατρο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Διοργανωτής Β’ Χειρουργική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

Χρόνος: 5 Ιουλίου 2019

Τόπος: Αμφιθέατρο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διοργανωτής: Β’ Χειρουργική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr