24ο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ)


Χρόνος: 2019 – 2020
Τόπος: ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης
Διοργανωτής: ΕΚΑΒ
Πληροφορίες: ΕΚΑΒ Αθήνας: 2132143136 & 2132143138, ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: 2310397113 & 2310397155, ΕΚΑΒ Πάτρας: 2610635969, ΕΚΑΒ Ηρακλείου: 2810377213

ΠΡΟΣΦΑΤΑ