Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”: Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. (Απόφαση 364η)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ