Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ο.Μ. ΜΟΛΑΩΝ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

ΠΡΟΣΦΑΤΑ