Παιδιατρικές Ημέρες 2019: Λοιμώξεις
Ημερομηνία έναρξης 01/02/0009
Χρόνος 20-21 Σεπτεμβρίου 2019
Τόπος Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

Χρόνος: 20-21 Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος: Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ