Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Σχεδιασμός & δημιουργία ιστοσελίδας Π.Ι.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Θέμα: Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάτω από το domain www.pis.gr .
Εκπόνηση έργου δημιουργίας ιστοχώρου με δυνατότητα ενσωμάτωσης θεματικών ενοτήτων/κατηγοριών άρθρων, δυνατότητα λειτουργίας blogκαι προβολής σε μορφή παρουσίασης ειδήσεων του συλλόγου σε διάταξη εφημερίδας, περιοδικού. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η συνεργασία για βίντεο από YouTubeκαι ο ιστοχώρος να είναι συμβατός με τα πρωτόκολλα AMPκαι mobile. Επίσης συμβατό με τις διατάξεις του GDPR και να συνεργάζεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebookκ.λ.π. ,καθώς και να μπορεί να ενσωματώσει πρακτικές SEOγια ταχύτερη εύρεση και εμφάνιση του στον παγκόσμιο ιστό.
Μελέτη και σχεδιασμός ενεργειών για ενσωμάτωση όλων των έως τώρα δεδομένων του ιστοχώρου στις διάφορες κατηγορίες ανάπτυξης, στο νέο ιστοχώρο χωρίς απώλειες.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Συλλόγου μας: Μανόλης Πάσουλας, Διεύθυνση Μηχανογραφικής Υποστήριξης Π.Ι.Σ., Τηλ. 2107258660 ,Κιν. 6944143368
Η υποβολή προσφορών μπορεί να σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: pislog@pis.gr & pis@pis.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Tετάρτη 14 Αυγούστου 2019.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ