Εκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας με θέμα το “Πάγκρεας”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019
Τόπος: Δώμα Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Διοργανωτής: Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: www.helrad.org