Εκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας με θέμα το “Πάγκρεας”

Χρόνος: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019

Τόπος: Δώμα Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

Διοργανωτής: Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

Πληροφορίες: www.helrad.org

ΠΡΟΣΦΑΤΑ